75100, Україна, Херсонська обл., м. Олешки, вул. Івана Мазепи, 104 child_tub_ks@ukr.net (05542) 2 26 93

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА

Стаціонарна допомога дітям хворим на туберкульоз надається у фтизіатричному відділенні Обласної дитячої туберкульозної лікарні, яке розгорнуто на 60 ліжок. Знаходиться відділення в типовому будинку на два поверхи, який розташований окремо від інших будівель та споруд.

Працюємо в постійному режимі. Прийом хворих здійснюється цілодобово. Надаємо спеціалізовану стаціонарну допомогу дитячому населенню Херсонської області з фтизіатричною патологією (віраж туберкулінової проби, для проведення дообстеження та виключення локальної форми туберкульозу, проведення індивідуалізованого превентивного лікування, різні форми локального туберкульозу, як первинний тубкомплекс, туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів, інфільтративний та дисемінований туберкульоз, туберкульоз кісток та суглобів, лікування дітей з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз).

Метою діяльності є забезпечення якісної спеціалізованої медичної допомоги дітям хворим на туберкульоз різної локалізації, сезонне лікування, що направлене на профілактику загострень туберкульозу, проведення контрольованої хіміотерапії в групах ризику, проведення диференційної діагностики різноманітних захворювань з туберкульозом.

Є можливість ізолювати хворих відповідно при наявності бактеріовиділення, оскільки у відділені розгорнуто 17 палат.

Всім пацієнтам проводяться необхідні клініко-лабораторні дослідження (загальні аналізи – клінічні, біохімічні, бактеріологічні, рентгенологічні), при потребі дітям проводиться бронхоскопія, СКТ чи МРТ, консультації вузьких спеціалістів.

Відповідно до вимог санітарно-протиепідеміологічних нормативів відвідування хворих у палатах заборонено.

Проводиться відбір і скерування хворих дітей, котрі за показами, направляються на консультацію чи стаціонарне лікування в інститут фтизіатрії і пульмонології ім..Яновського м. Києва чи до провідних фахівців спеціалізованих кафедр вищих навчальних закладів та медичних закладів вищого рівня акредитації.

У відділенні працюють:

 • завідувач відділення, лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Дитяча фтизіатрія» Іващенко Ольга Олексіївна,
 • два лікарі-фтизіатри дитячі вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Дитяча фтизіатрія» Зеленіна Ірина Миколаївна та Батченко Алла Анатоліївна,
 • лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Дитяча отоларингологія» Кудас Віктор Володимирович,
 • біолог вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика» Лукашевич Людмила Григорівна,
 • лікар-рентгенолог Кашуба Галина Павлівна – молодий спеціаліст.
 • головна медична сестра вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Сестринська справа» Баранова Інна Григорівна,
 • вищу кваліфікаційну категорію мають 11 медичних сестер; І кваліфікаційну категорію мають лаборант, рентгенлаборант та 2 сестри медичні стаціонару.

Основні організаційні заходи:

 • проводиться постійний контроль за повнотою виконання середнім медичним персоналом лікарських призначень, веденню медичної документації, догляду за хворими, раціональним використанням лікарських засобів;
 • у відділенні організовано проведення комплексу санітарно-гігієнічних заходів, що направлені на профілактику внутрішньо лікарняних інфекцій;
 • щорічно в травні проводиться навчання та прийняття заліку у лікарів, середнього та молодшого медперсоналу по санітарно-протиепідемічному режиму та особливо-небезпечним хворобам;
 • щомісяця проводяться конференції по підвищенню кваліфікації лікарів, середнього та молодшого медперсоналу, випускаються санітарні бюлетені;
 • у лікарні працює комісія з інфекційного контролю, яка постійно контролює виконання плану з інфекційного контролю;
 • двічі на місяць проводиться адміністративний обхід лікувальних корпусів, території, допоміжних служб для виявлення проблемних питань медичної допомоги та з метою контролю якості роботи.

Питання адміністративного контролю – це питання, що включені та затверджені в Локальному протоколі (маршрут пацієнта)

 • Здійснюється контроль за своєчасним обстеженням хворих на туберкульоз з метою попередження інфікування медичних працівників
 • Своєчасна діагностика бацилярного туберкульозу з першого дня перебування хворого в стаціонарі проводиться обстеження мокротиння чи назофарінгеального аспірату в умовах обласного протитуберкульозного диспансеру.
 • Госпіталізація хворих проводиться залежно від форми захворювання та наявності резистентності, однаковими формами туберкульозу в одну палату, контролюється етапність заповнення палат
 • ВІЛ-інфіковані хворі на туберкульоз розміщуються в окремих палатах
 • В зв’язку із проведенням бакобстеження з першого дня перебування хворого в стаціонарі, в відділенні завжди своєчасний початок відповідного курсу протитуберкульозної терапії (не пізніше 7 днів)

Своєчасно проводиться моніторинг алгоритму дотримання вимог інфекційного контролю під час :

 • проведення пацієнтам медичних маніпуляцій та процедур
 • при проведенні дезінфекції
 • при проведенні стерилізації
 • при виникненні аварійної ситуації, пов’язаної з розливом біологічного матеріалу
 • під час видачі лікарських засобів пацієнту

Навчання медперсоналу з питань інфекційного контролю проводиться при вступі на роботу та згідно плану на протязі року.

На постійному контролі завідувача відділення та головної медичної сестри:

 • проведення поточної та заключної дезінфекції
 • дотримання персоналом правил особистої гігієни і запобігання зараженню МБТ
 • дотримання правил безпеки при збиранні та транспортуванні зразків мокротиння для дослідження

Згідно плану інженерного контролю проводиться оцінка:

 • Стану природної вентиляції, дотримання режиму провітрювання
 • Раціонального використання бактерицидних ламп
 • Своєчасної заміни бактерицидних ламп, що вийшли з ладу
 • Своєчасної очистки бактерицидних ламп та контроль якості роботи ламп
 • Забезпечення роботи медичного обладнання згідно вимогам безпеки експлуатації
 • Здійснення контролю за збором, зберіганням та утилізацією відходів
 • Контролюється робота дезкамери
 • Проводиться оцінка технічного стану будівель та споруд у відповідності до вимог Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом

Питання індивідуального захисту органів дихання також на контролі адміністрації,це:

 • Забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту
 • Забезпечення заразних хворих одноразовими хірургічними масками. Контроль за їх правильним застосуванням та утилізацією.
 • Індивідуальний інструктаж, навчання та тестування правильності підгонки респіраторів всім співробітникам.
 • Здійснювалися перевірки щодо використання медичними працівниками респіраторів та щільність їх прилягання (проведення ФІТ-тесту, виконання долоневого тесту).
 • Головною медичною сестрою та черговими медсестрами здійснюється перевірки щодо використання хворими хірургічних масок та одноразових контейнерів для збору мокротиння, дотримання особистої гігієни під час респіраторних актів хворими на туберкульоз
 • При проведенні інструктажів завжди включаються питання щодо застосування засобів захисту респіраторної системи

Лікувально-діагностичний процес в Обласній дитячій туберкульозній лікарні організовано згідно стандартів якості лікування та «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» 2012» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 21.12.2012 № 1091. Розроблено та затверджено у Департаменті охорони здоров’я Локальний протокол.

Питання якості медичної допомоги посідає провідне місце в діяльності лікарні.

Відповідно до статей 7, 14, 14′, 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.5 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308, наказу Управління охорони здоров’я від 01 лютого 2013 року № 51 «Про порядок контролю якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я області» є основоположними документами для здійснення контролю якості медичної допомоги.

Відповідно до нормативних документів в лікарні відпрацьована система контролю якості медичної допомоги хворим на туберкульоз дітям.

Забезпечення якості надання медичної допомоги базується на принципі управління процесом. Невід’ємною складовою процесу вдосконалення якості є клінічний аудит, який спрямований на покращення процесів та результатів допомоги пацієнтам. Складові лікувально-діагностичного процесу та результати медичної допомоги відбираються та систематично оцінюються. Щомісячно завідувач відділення робить аналіз результатів роботи, інші керівники структурних підрозділів – одних раз в квартал, де відображається не лише експертиза процесу якості надання медичної допомоги, аналіз показників, а й виявлення недоліків, помилок, індивідуальних факторів, що спричиняють негативний вплив і призводять до зниження якості і ефективності медичної допомоги.

 • щоквартально проводиться експертна оцінка роботи лікарів-фтизіатрів по веденню історій хвороби;
 • двічі на місяць лікарі беруть участь у роботі ЦЛКК при Обласному протитуберкульозному диспансері з винесенням на обговорення складних випадків діагностики та лікування хворих дітей;
 • у відділенні проводяться клінічні розгляди за участю завідувача відділення, лікарів-фтизіатрів, лікаря-рентгенолога, результати фіксуються в журналі клінічного розгляду;
 • перевіряються та підписуються історії хвороби та епікризи при виписці хворих;
 • проводиться анкетування дітей та батьків на предмет задоволення медичною допомогою;
 • щоденно перевіряється правильність та повнота виконання лікарських призначень;
 • проводиться постійний контроль знань медичним персоналом надання невідкладної допомоги;

Встановлення діагнозу туберкульозу проводиться згідно положень Локального протоколу шляхом більш розширеного обстеження, яке включає мікроскопічне дослідження мазка харкотиння на наявність МБТ, культуральне дослідження харкотиння (у т.ч. і тест на чутливість до протитуберкульозних препаратів) і рентгенологічне обстеження в необхідному об’ємі. При відсутності харкотиння досліджують доступний діагностичний матеріал. У випадку негативних результатів мікроскопічного дослідження діагностичного матеріалу на МБТ при наявності клініко-рентгенологічної симптоматики, що дає підстави запідозрити туберкульоз, проводять дослідження промивних вод шлунку, назофіангіального аспірату та матеріалу, отриманого з ураженої ділянки шляхом біопсії, проводять цитологічне та морфологічне дослідження на базі Обласного протитуберкульозного диспансеру.

В обстеження впроваджено нові технології обстеження:

 1. Кров на ІФА до МБТ, що дає уяву про активність туберкульозної інфекції

 2. Проведення спіральної комп’ютерної томографії, що являється новим сучасним методом обстеження, дає змогу визначити об’єм ураження, динаміку процесу, стан внутрішньо грудних лімфовузлів та прохідність бронхів. Для інтерпретації даних встановлена програма спіральних комп’ютерних обстежень К-PACS та E-Film.

 3. На базі Обласного протитуберкульозного диспансеру проводиться обстеження дітей на Xpert MTB/RIF – молекулярно-генетичний тест, закуплений за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд):

 • використовується з метою виявлення, диференціальної діагностики та визначення чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів (далі – ПТП);
 • не використовується для бактеріологічного моніторингу лікування хворих на туберкульоз (для цього застосовуються бактеріоскопія мазків мокротиння та культуральні дослідження на рідких та щільних живильних середовищах);
 • обов’язково паралельно супроводжуються класичними культуральними дослідженнями на рідкому та щільному живильному середовищі.

В лікарні впроваджена наукова організація праці. Практично вся медична документація є в електронному вигляді, друкується на принтерах

Лікування хворих на туберкульоз складається з 2 етапів — основний курс хіміотерапії та реабілітація після основного курсу хіміотерапії. З урахуванням диспансерної категорії обліку хворого на туберкульоз використовують певні стандартні режими протягом основного курсу хіміотерапії. Основний курс хіміотерапії — це тривале безперервне комбіноване лікування антибактеріальними препаратами хворих на туберкульоз із метою їх, вилікування, який включає в себе інтенсивну та підтримуючу фазу лікування. Стандартний курс лікування проводять із використанням протитуберкульозних препаратів І ряду (ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, етамбутолу), а при наявності стійкості МБТ до цих препаратів, використовують режими хіміотерапії із застосуванням препаратів II ряду та резервних. Це дає змогу підвищити ефективність лікування хворих на туберкульоз. Ефективність лікування хворих на деструктивний туберкульоз при застосуванні та дотриманні сучасних стандартних режимів хіміотерапії протягом основного курсу лікування у вперше діагностованих хворих на туберкульоз є дуже високою і становить за припиненням бактеріовиділення 95-100 %, а загоєнням каверн —90 – 92 %.В лікуванні впроваджено всі сучасні методи етіотропної терапії з призначенням препаратів другого ряду (у дітей з ризиком мультирезистентного туберкульозу), комбінованих препаратів першого ряду, впроваджені нові методики патогенетичної терапії згідно методичних листів ДОЗ та інституту фтизіатрії( метод ультразвукового опромінення селезінки, призначення антиоксидантної терапії, УЗ інгаляції, апарат Мілта, ультразвук на грудну клітину). Також впроваджено методику направленого введення лікарських аерозолів бронхіальним розсіювачем та іонофорезом.

Критеріями виліковування туберкульозу є:

 • завершений та повноцінно проведений основний курс хіміотерапії.
 • відсутність або зникнення клінічних та лабораторних ознак туберкульозного запалення;
 • стійке припинення бактеріовиділення, яке підтверджене мікроскопічним та культуральним дослідженням матеріалу;
 • загоєння каверн в легенях та розсмоктування (або ущільнення) інфільтрації та вогнищ; відсутність рентгенологічних ознак туберкульозу легень або інших органів у результаті завершення його інволюції, що відображено припиненням процесу розсмоктування туберкульозних змін у легенях, плеврі, або інших органах
 • відновлення функціональних можливостей та працездатності.

В лікарні розроблено та затверджено критерії контролю якості медичної допомоги, які включають всі складові лікувально-діагностичного процесу.

Медикаментозне забезпечення хворих дітей здійснюється лікарськими засобами, які отримуємо централізовано: тубпрепарати від Обласного протитуберкульозного диспансеру по програмі боротьби з туберкульозом (постачальник “Укрвакцина” та «Політехмед»), крім того лікарня отримує за розподілом Обласного протитуберкульозного диспансеру гуманітарну допомогу по програмі «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД лікування і догляд для найуразливіших верств населення» , по програмі Глобального фонду « Боротьба зі СНІД, туберкульозом та малярією для хворих на мультирезистентний туберкульоз», та за програмою Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом, малярією для лікування побічних реакцій на протитуберкульозні препарати за кошти державного бюджету.

Лікарня повністю забезпечена ліками та витратними матеріалами за рахунок медичної субвенції у відповідності з Національним переліком лікарських засобів.

Постійно йде вивчення потреби у ліках. Є розрахунки на місяць, квартал, рік.

Ліки приймаються хворими дітьми у присутності медичної сестри.. використовуються найбільш ефективні, безпечні та економічно-доцільні лікарські засоби. В роботу лікарні впроваджено наказ МОЗ України від 09.09.2014 р. № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

Хворі діти дитячого туберкульозного відділення потребують особливої уваги та догляду, тому велика роль успішного лікування належить всьому медичному персоналу, як він зуміє підбадьорити, вселити надію хворому і його родичам на одужання. Байдужість і черствість не сумісні в нашій роботі. Наші пацієнти завжди відчувають турботу медичного персоналу відділення.

Головний лікар Гурова Тетяна Миколаївна